Công chứng viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi nào?

26/04/2022

Tôi có người bạn đang học lớp công chứng viên, bạn tôi có nhờ tôi tìm hiểu về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên. Cho tôi hỏi công chứng viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi nào?

  • Công chứng viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 29/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc tham gia bảo hiểm như sau:

   1. Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

   2. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề.

   3. Kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Phòng công chứng được trích từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Tại Điều 22 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về phí bảo hiểm như sau:

   1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà tổ chức hành nghề công chứng phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc tổ chức mình.

   2. Doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong trường hợp được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền thỏa thuận mức phí bảo hiểm, nhưng không được thấp hơn 03 (ba) triệu đồng một năm cho một công chứng viên.

   Như vậy, thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề. Mức phí này không được thấp hơn 03 (ba) triệu đồng một năm cho một công chứng viên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn