Công tác trong ngành giáo dục bao lâu mới không phải bồi hoàn chi phí đào tạo?

Ngày hỏi:29/11/2021

Hiện em đang là sinh viên sư phạm của một trường đại học, em đang được hưởng chi phí hỗ trợ học tập và sinh hoạt theo quy định của nhà nước. Em biết là khi không công tác trong ngành giáo dục thì phải bồi thường chi phí đào tạo, vậy mình phải công tác trong ngành giáo dục bao nhiêu lâu thì mới không phải bồi hoàn chi phí đào tạo?

  • Công tác trong ngành giáo dục bao lâu mới không phải bồi hoàn chi phí đào tạo?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 116/2020/NĐ-CP về đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt gồm có:

   - Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng;

   - Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục;

   - Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

   Như vậy, theo như quy định thì sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục có thời gian tối thiểu gấp 02 lần thời gian đào tạo tính từ ngày tuyển dụng thì sẽ không phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ cho nhà nước. Ví dụ như trong trường hợp bạn học đại học với thời gian là 04 năm thì bạn sẽ phải công tác trong ngành giáo dục ít nhất là 08 năm tính từ ngày được tuyển dụng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn