Công ty bảo hiểm có quyền yêu cầu người trực tiếp gây tai nạn bồi hoàn thay mình không?

Ngày hỏi:15/03/2019

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe, con người. Tôi có chút thắc mắc là trong trường hợp tai nạn giao thông mặc dù đã biết người trực tiếp gây tai nạn cho nạn nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm đó có quyền yêu cầu người trực tiếp gây tai nạn bồi hoàn cho mình không? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

   Căn cứ tại Điều 37 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn:

   "Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng. Người thứ ba phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật."

   Theo đó, trường hợp gây tai nạn giao thông mặc dù đã xác định được người gây tai nạn thì công ty bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng.

   Đối với người trực tiếp gây tai nạn thì người đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định về trách nhiệm dân sự.

   Trên đây là quy định về trường hợp Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn trong bảo hiểm.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn