Công ty có được đóng BHXH cho người lao động 3 tháng một lần?

26/04/2022

Cho hỏi: Bên mình doanh nghiệp tư nhân có được đóng BHXH cho người lao động 3 tháng một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội? Chân thành cảm ơn!

  • Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

   Phương thức đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

   1. Đóng hằng tháng

   Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

   2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

   Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

   ...

   Như vậy, trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc nhóm số 2 nếu trên sẽ được đóng BHXH 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần. Nếu không thuộc nhóm 2 thì doanh nghiệp đóng hằng tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn