Công ty phạt tiền thay việc xử lý kỷ luật thì người lao động có được nhận lại tiền gốc và trả lãi hay không?

26/04/2022

Bộ luật Lao động nghiêm cấm công ty phạt tiền thay cho việc xử lý kỷ luật. Vậy trường hợp công ty phạt tiền thay việc xử lý kỷ luật thì người lao động có được nhận lại tiền gốc và trả lãi hay không?

 

  • Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động là một trong những hành vi bị cấm được quy định tại Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Lao động 2012.

   Theo Khoản 3b và Khoản 4a Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì:

   Nếu người sử dụng lao động dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

   Ngoài ra, người vi phạm còn phải trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.

   Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (Khoản 1 Điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP).

   Như vậy, trường hợp công ty phạt tiền thay việc xử lý kỷ luật thì người lao động sẽ được nhận lại tiền gốc, tuy nhiên không được nhận lại tiền lãi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn