Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có được chấp nhận là hợp lệ hay không?

26/04/2022

Công ty tôi có thực hiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, được hệ thống xác nhận và trả kết quả cùng với mã số thuế người phụ thuộc. Chúng tôi cho rằng việc đăng ký qua mạng như thế thì sẽ không phải nộp bản giấy cho cơ quan thuế cũng giống như hồ sơ khai thuế của các sắc thuế khác và phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính thuế nên chỉ lưu giữ hồ sơ gốc tại đơn vị. Hiện cũng chưa có văn bản nào của Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết việc này. Xin hỏi Phó cục trưởng, việc đăng ký như trên có được chấp nhận là hợp lệ hay không? Xin cho hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục này. Mong nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo Cục Thuế. Xin chân thành cảm ơn! (Nguyễn Văn Ninh, 35 tuổi, Phú Yên)

  • Về thực hiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua tổ chức chi trả thu nhập, hiện tại Tổng cục Thuế cung cấp hình thức đăng ký đáp ứng nhu cầu của người nộp thuế:

   Kê khai qua mạng bằng chữ ký số và nhận kết quả trả về trực tuyến:

   Người nộp thuế sẽ lập bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, kết xuất tệp tin định dạng XML (giữ tên tệp tin mặc định), ký số và gửi qua cổng khai thuế qua mạng. Hệ thống sẽ trả kết quả đăng ký qua 2 đường:

   - Thư điện tử người nộp thuế sử dụng đăng ký khai thuế qua mạng.

   - Qua tài khỏan khai thuế qua mạng trên cổng thông tin khai thuế qua mạng (iHTKK): http://nhantokhai.gdt.gov.vn, người nộp thuế sẽ tra cứu kết quả ở mục Tra cứu/ Tra cứu thông báo, loại thông báo: V/v: Cấp mã số thuế cho người phụ thuốc.

   Kê khai qua hệ thống Thuế TNCH qua địa chỉ http://tncnonline.com.vn và nộp hồ sơ giấy tại cơ quan thuế:

   - Người nộp thuế sẽ lập tờ khai từ ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế hoặc ứng dụng Hỗ trợ Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, kết xuất tờ khai định dạng XML (giữ tên tệp tin mặc định).

   - Gửi trực tiếp Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thụôc giảm trừ gia cảnh tại Cơ quan thuế quản lý.

   - Sau khi Cơ quan thuế quản lý phê duyệt hồ sơ, người nộp thuế có thể tra cứu và tải kết quả về trên hệ thống http://tncnonline.com.vn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn