Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

26/04/2022

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nào khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng theo quy định của Luật bảo hiếm xã hội?

  • Theo khoản 1 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội thì các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

   1. Người lao động đã có ít nhất năm năm đóng bảo hiểm xã hội;

   2. Người đang hưởng lương hưu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn