Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

26/04/2022

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu. Tôi sinh ngày 25/5/1962, Nữ giới. Chuyên viên tại đơn vị sự nghiệp. Trình độ thạc sĩ. Đến 01/6/2017 là thời điểm về hưu. Lần tăng lương gần nhất vào ngày 01/12/2014. Hiện giữ bậc 7/8, 01/01/2017, tôi có thông báo nghỉ hưu. Ngày 25/01/2017 tôi bị kỷ luật khiển trách. Thời hạn kỷ luật 1 năm. Năm 2016 tôi được bằng khen thủ tướng chính phủ. Ngày 15/2/2017 Hội đồng lương cơ quan họp xét tăng lương nhưng không tăng lương sớm cho tôi. Tôi xin hỏi tôi có được tăng lương trước thời hạn hay không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

   Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

   Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn quy định tai Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV như sau:

   Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

   a) Đối với cán bộ, công chức:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

   b) Đối với viên chức và người lao động:

   - Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Theo thông tin bạn cung cấp, bạn sinh ngày 25/5/1962, Nữ giới. Chuyên viên tại đơn vị sự nghiệp. Trình độ thạc sỹ. Đến 01/6/2017 là thời điểm về hưu. Lần tăng lương gần nhất vào ngày 01/12/2014. Hiện giữ bậc 7/8. Ngày 01/01/2017, bạn có thông báo nghỉ hưu; 25/1/2017 bạn bị kỷ luật khiển trách. Đến 15/2/2017 bạn không đáp ứng một trong 2 điều kiện để được nâng lương trước thời hạn theo quy định trên do đó bạn không đủ điều kiện để được nâng lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 08/2013/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn