Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

26/04/2022

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đặc biệt là vấn đề về doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm. Nhưng không phải là người rành luật nên tôi gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu. Vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Khánh (khanh***@gmail.com)

  • Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 71 Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi như sau:

   Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ bao gồm:

   1. Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm:

   a) Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm;

   b) Thu từ các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 90 Luật kinh doanh bảo hiểm;

   c) Thu khác theo quy định pháp luật.

   2. Doanh thu hoạt động tài chính:

   a) Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán;

   b) Thu lãi tiền gửi, lãi trên số tiền cho vay;

   c) Thu cho thuê tài sản;

   d) Thu khác theo quy định pháp luật.

   3. Thu nhập hoạt động khác:

   a) Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;

   b) Các khoản nợ khó đòi đã xóa nay thu hồi được;

   c) Thu khác theo quy định pháp luật.

   - Nguyên tắc xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động tài chính, hoạt động khác được hướng dẫn bởi Khoản 1, Khoản 2 , Khoản 3 Điều 23 Thông tư 50/2017/TT-BTC

   Trên đây là nội dung tư vấn về doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn