Đổi CMND có ảnh hưởng đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không?

26/04/2022

Mình mới chuyển hộ khẩu thường trú đi tỉnh khác nên có đi đổi lại CMND, không biết như vậy có ảnh hưởng đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký với công ty bảo hiểm Prudential không?

  • Khoản 4 Mục I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) có quy định:

   CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.

   Như vậy, trường hợp tiến hành đổi CMND khi chuyển hộ khẩu thường trú thì thông tin số CMND vẫn giữ nguyên, không bị thay đổi; chỉ có thông tin về hộ khẩu thường trú sẽ bị thay đổi.

   Theo Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung sau đây:

   - Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

   - Đối tượng bảo hiểm;

   - Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;

   - ......

   Và theo Khoản 1 Điều 22 Luật này, hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

   - Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm;

   - Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại;

   - Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

   - Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Từ những căn cứ nêu trên, việc đổi CMND khi chuyển hộ khẩu làm thay đổi thông tin hộ khẩu thường trú của bạn, không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký kết.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn