Đổi thẻ bảo hiểm y tế có làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của thẻ BHYT?

26/04/2022

Đổi thẻ bảo hiểm y tế có làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của thẻ BHYT? Các trường hợp nào được đổi thẻ BHYT? Thẻ bảo hiểm y tế của em bị sai thông tin, em muốn đi cấp đổi thẻ, vậy khi cấp lại thẻ thì có làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của thẻ không ạ?

  • Đổi thẻ bảo hiểm y tế có làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của thẻ BHYT?
   (ảnh minh họa)
  • Đổi thẻ bảo hiểm y tế có làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của thẻ BHYT?

   Theo Khoản 10 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định như sau:

   3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

   a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

   b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

   c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

   d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

   Như vậy, theo quy định như trên, việc bạn cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế không làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế.

   Các trường hợp nào được cấp đổi thẻ BHYT?

   Căn cứ Điều 19 Luật bảo hiểm y tế 2008 này có quy định về đổi thẻ bảo hiểm y tế như sau:

   1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

   a) Rách, nát hoặc hỏng;

   b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

   c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

   2. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

   a) Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế;

   b) Thẻ bảo hiểm y tế.

   3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

   4. Người được đổi thẻ bảo hiểm y tế do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí đổi thẻ bảo hiểm y tế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn