Đối tượng hưởng mã quyền lợi BHYT của cựu chiến binh

Ngày hỏi:05/05/2017

Tôi là sỹ quan quân đội nghỉ hưu có thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia gần 4 năm. Khi nghỉ hưu, tôi được cấp thẻ BHYT có mã là HT3. Vậy tôi có được đổi thẻ BHYT sang BHYT của cựu chiến binh để được hưởng quyền lợi cao hơn như Luật BHYT quy định không?

 
  • Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, “trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

   Trường hợp của ông, theo nội dung hỏi, ông có thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, vì vậy, ông được đổi mã quyền lợi hưởng theo mã quyền lợi của nhóm đối tượng cựu chiến binh.

   Về thủ tục hồ sơ, ông cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh thời gian tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, gửi cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi thẻ BHYT.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn