Đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH

26/04/2022
Công ty chúng tôi có một số lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật, nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động với những trường hợp này có được không (hiện tại họ đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn)? (Vũ Đỗ Hoài B…, số ĐT 0913…...466, Công ty CP Than ……, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

   Theo quy định tại Điều 38- Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) của người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong những trường hợp sau đây:

   a) Người lao động (NLĐ) thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

   b) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

   Khi sức khỏe của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ;

   c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

   d) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

   Mặt khác, tại khoản 3, 4, Điều 36-BLLĐ quy định Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ: (3) Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ; (4) NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

   Theo Điều 187-BLLĐ quy định về Tuổi nghỉ hưu: NLĐ bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

   Có thể hiểu rằng khi NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì NSDLĐ chưa chấm dứt được HĐLĐ.

   Tuy nhiên, căn cứ khoản 2, Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có quy định về HĐLĐ với NLĐ cao tuổi như sau: “Khi NSDLĐ không có nhu cầu hoặc NLĐ cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ”.

   Theo khoản 1, Điều 166-BLLĐ: Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật khi NSDLĐ không có nhu cầu sử dụng NLĐ cao tuổi thì NSDLĐ vẫn có thể đơn phương thực hiện chấm dứt HĐLĐ với NLĐ cao tuổi.

   Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh

   Điện thoại 0333.829961

   Đỗ Văn Khánh (TT TVPL&HLATLĐ)

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn