Đóng BHXH khi thử việc

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/09/2016

Thử việc thì có nên yêu cầu BHXH không? Em đang làm việc ở công ty này em vẫn chưa có hợp đồng lao động em có nên yêu cầu công ty đóng bhxh cho em không? và lỡ em bị bệnh hoặc rủi ro gì đó thì phải làm sao??

  • Chúng tôi xin trích dẫn một số Điều trong Bộ Luật lao động ( Luật số 10/2012-QH13 ngày 18/6/2012) quy định về thực hiện hợp đồng lao động và một số nội dung của HĐLĐ
   “… Điều 15. Hợp đồng lao động
   Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
   Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
   1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
   2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.
   Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
   1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
   2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
   ….
   Điều 22. Loại hợp đồng lao động
   1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
   3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
   Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
   1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
   a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
   b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
   c) Công việc và địa điểm làm việc;
   d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
   đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
   e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
   g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
   h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
   i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
   k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
   ….”
   Điều 27. Thời gian thử việc
   Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
   1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
   2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
   3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
   ….
   Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
   Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
   Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
   1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
   2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn