Đóng BHXH ngắt quãng có được hưởng thai sản?

Ngày hỏi:15/10/2019

Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019 từ tháng 6 trở đi em không đóng bảo hiểm xã hội nữa, em có thai dự sinh là ngày 25/10/2019. Vậy em có được hưởng thai sản không?

  • Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

   Bạn có thai dự sinh 25/10/2019, có nghĩa là cần đóng đủ 6 tháng từ 10/2018 đến hết 9/2019, theo trình bày thì trong thời gian này bạn đã đóng 8 tháng BHXH nên bạn đủ điều kiện.

   Về thủ tục mời bạn tham khảo bài viết:

   Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con năm 2019

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn