Đóng BHXH tại Công ty cổ phần, tính lương hưu thế nào?

26/04/2022

Bạn L.H - Email: lehieu1971.hl@xxx hỏi: Tôi làm việc tại một Công ty Cổ phần có 20% vốn nhà nước. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 1994. Nếu năm 2017 tôi nghỉ hưu thì cách tính lương hưu như thế nào?

  • Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:
   Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động 2012 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu theo bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

   Nếu người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

   Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian. Bạn có thể tham khảo các quy định trên để biết các tính cụ thể về lương hưu của mình.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn