Đóng nối tiếp BHXH

Ngày hỏi:07/08/2015

Trong giai đoạn 2014 - 2015, tôi có làm việc tại 1 đơn vị tư nhân ở Hà Nội. Hiện nay, tôi đã chuyển về công tác tại 1 cơ quan Nhà nước. Công ty cũ đã chốt Sổ bảo hiểm và bàn giao cho tôi nhưng lại không kèm Tờ khai tham gia BHXH. Tôi hỏi lại thì công ty báo đã bị thất lạc. Vậy tôi tiếp tục đóng nối tiếp thì có bắt buộc phải có Tờ khai tham gia BHXH đấy không và phải làm những thủ tục gì?

    • BHXH nơi cấp sổ cho bạn có lưu tờ khai cấp sổ BHXH. Nếu cần bạn có thể xin sao lục tờ khai cấp sổ đó.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn