Được cử đi học ở nước ngoài, đóng bảo hiểm thế nào?

Ngày hỏi:05/04/2017

Công ty của ông Nguyễn Thanh Bình (TP. Hà Nội) cử một số công nhân sang học tập và làm việc tại công ty mẹ ở nước ngoài trong thời gian 1 năm. Công ty mẹ sẽ trả 50% lương và trợ cấp ăn ở, công ty tại Việt Nam trả 50% lương.Ông Bình hỏi, công ty và những công nhân này có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho thời gian học tập tại nước ngoài không? Nếu có thì đóng mức cụ thể từng loại là bao nhiêu? Nếu công ty mẹ trả hoàn toàn tiền nhưng không có lương tại Việt Nam thì có phải đóng không?

  • Điểm g Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là “Người đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

   Theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, “Người lao động trong thời gian cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng BHYT; thời gian đó được tính là thời gian tham gia BHYT cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi”.

   Vì vậy, trong thời gian người lao động cử đi làm việc tại nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công thì mức đóng hàng tháng bằng 28% mức tiền lương, tiền công tháng.

   Trường hợp trong thời gian đi công tác ở nước ngoài, người lao động không hưởng tiền lương thì mức đóng hàng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động trước khi đi và do đối tượng tự đóng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn