Hết thời hạn nghỉ ốm đau mà người lao động không đi làm lại phải báo tăng hay giảm lao động?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trường hợp người lao động nghỉ ốm đau, hết thời hạn đó người lao động vẫn không đi làm lại thì báo tăng hay báo giảm lao động? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Và căn cứ quy định hiện hành thì một số trường hợp phải báo giảm lao động gồm:

   - Doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động;

   - Người lao động nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

   - Người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

   - Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động;

   ... Các trường hợp phải báo tăng lao động gồm:

   - Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động (từ 1 tháng trở lên) với người lao động;

   - Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ không lương 14 ngày trở lên trong tháng;

   - Người lao động đi làm trở lại sau thời gian nghỉ ốm đau, thai sản trên 14 ngày trong tháng;

   - Người lao động hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đi làm lại;

   ...

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động sau khi hết thời gian nghỉ ốm đau không tiếp tục đi làm lại thì có nghĩa là người lao động đó đã nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, vậy nên trường hợp này doanh nghiệp báo giảm lao động bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn