Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất gồm gì?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/01/2023

Xin hỏi để mẹ tôi hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì cần chuẩn bị hồ sơ khám giám định như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Duy (An Giang).

  • Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất gồm gì?

   Theo quy định điểm đ khoản 1, khoản 6 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) như sau:

   Hồ sơ khám giám định lần đầu

   1. Hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động:

   ...

   đ) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

   ...

   6. Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

   a) Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

   b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

   - Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

   - Giấy xác nhận khuyết tật;

   - Giấy ra viện;

   - Sổ khám bệnh;

   - Phiếu khám bệnh;

   - Phiếu kết quả cận lâm sàng;

   - Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

   - Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

   - Biên bản giám định y khoa Lần gần nhất đối với người đã được khám giám định.

   c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

   Như vậy, hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới nhất gồm:

   - Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

   - Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án; Giấy xác nhận khuyết tật; Giấy ra viện; Sổ khám bệnh; Phiếu khám bệnh; Phiếu kết quả cận lâm sàng; Đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hồ sơ bệnh nghề nghiệp; Biên bản giám định y khoa Lần gần nhất đối với người đã được khám giám định.

   - Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

   (Hình từ Internet)

   Trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần thuộc về ai?

   Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định về trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định như sau:

   Trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định

   1. Người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đối với các trường hợp sau đây:

   a) Giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

   b) Giám định lần đầu để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng;

   ...

   Trường hợp người lao quy định tại Khoản này vì lý do sức khỏe mà không thể tự lập hồ sơ thì người sử dụng lao động hoặc thân nhân của người lao động có thể thay mặt người lao động đó lập hồ sơ khám giám định. Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này, trong đó phải có xác nhận về tình trạng nhân thân của Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã.

   ...

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đối với các trường hợp sau đây:

   a) Không thuộc quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều này;

   b) Người lao động theo quy định tại Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

   Theo quy định nêu trên, trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ thuộc về người lao động hoặc người thân của người lao động cần giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

   Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm bệnh nào?

   Tại Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) quy định các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

   - Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội.

   - Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn