Hồ sơ xin nghĩ chế độ thai sản gồm những g

26/04/2022

Hồ sơ xin nghĩ Chế độ thai sản gồm những gì? Tính từ ngày sinh hay từ ngày xin nghĩ tại công ty? Tiền tả lót được hưởng hiện nay là bao nhiêu? Cty em là Cty TNHH ở TP Huế.

    • 1. Hồ sơ bao gồm: - Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DSPHSK theo mẫu C70a-HD (Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) - Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khi sinh của con. 2. Thời gian hưởng: - Được tính từ ngày người lao động thực tế nghỉ việc trước khi sinh con (căn cứ mẫu báo giảm D02-TS của đơn vị) 3. Mức hưởng: - Bằng 6 tháng tiền lương bình quân của 6 tháng trước khi sinh con (sinh đơn) và trợ cấp 1 lần khi sinh con là 2 tháng mức tiền lương tối thiểu chung cho mỗi con. Kể từ ngày 01/7/2013, trợ cấp 1 lần khi sinh con là 2.300.000 đồng/ mỗi con.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn