Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ gì?

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ gì? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 147/QĐ-BHXH năm 2017 thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ:

   1. Tham mưu cho Tổng Giám đốc phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

   2. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn.

   3. Tham mưu cho Tổng Giám đốc kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng;

   4. Tham mưu cho Tổng Giám đốc quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ của Hội Đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn