Hỏi về tham gia BHYT cho hộ gia đình

26/04/2022

Em nghe nói luật đóng bảo hiểm y tế tự nguyện , bắt buộc trong nhà phải đóng, nêu trong nhà co 1 người không đóng thì những nguoi trong nhà sẽ không được đóng phải không

    • Căn cứ Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc những người có tên trong sổ tạm trú, trừ những người đã có thẻ BHYT và những người đã khai báo tạm vắng. Theo Công văn số 777/BHXH-BT của BHXH Việt Nam ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT thì đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn