Hợp đồng bảo hiểm không lập thành văn bản có được không?

26/04/2022

Hợp đồng bảo hiểm không lập thành văn bản có được không? Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung nào? Em có mua bảo hiểm nhân thọ của một đơn vị kinh doanh bảo hiểm sắp tới sẽ ký hợp đồng bảo hiểm em muốn biết hợp đồng bảo hiểm mà không lập thành văn bản có được không?

  • Hợp đồng bảo hiểm không lập thành văn bản có được không?

   Căn cứ Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định về hình thức hợp đồng bảo hiểm như sau:

   Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

   Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.

   Theo đó, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc phải được lập thành văn bản, bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm thì không bắt buộc phải là văn bản.

   Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung nào?

   Theo Điều 13 Luật này có quy định nội dung của hợp đồng bảo hiểm như sau:

   1. Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

   b) Đối tượng bảo hiểm;

   c) Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;

   d) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

   đ) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

   e) Thời hạn bảo hiểm;

   g) Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

   h) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

   i) Các quy định giải quyết tranh chấp;

   k) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

   2. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuận.

   Như vậy, hợp đồng bảo hiểm bắt buộc phải có các nội dung theo quy định như trên. Ngoài các nội dung bắt buộc các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn