Hưởng trợ cấp BH 1 lần.

26/04/2022

Xin hỏi! Các bạn hãy tính giúp mình số tiền BH mình có thể nhận chế độ 1 lần là bao nhiêu nha. Cảm ơn. - Từ 10/2011 đến 12/2011: Tổng tiền lương đóng 2.140.000đ - Tỉ lệ % : 22 - Từ 1/2012 đến 8/2012: Tổng tiền lương đóng 2.140.000đ -Tỉ lệ % : 24 Vậy mình sẽ nhận được bao nhiêu, xin cảm ơn.

  • Thông tin bạn cung cấp tạm tính:
   10/2011 – 12/1011: 3 tháng x 2.482.400đ = 7.447.200 đồng
   01/2012 – 08/2012: 8 tháng x 2.289.800đ = 18.318.400 đồng
   Tổng thời gian: 3+8=11 tháng
   Tổng tiền: 7.447.200đ + 18.318.400đ = 25.765.600đ
   Lương bình quân: 25.765.600đ/11 = 2.342.327 đồng
   Mức trợ cấp 1 lần tạm tính: 2.342.327đ x 1 x 1.5 tháng = 3.513.490 đồng

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn