Khám chữa bệnh theo tuyến trung ương

26/04/2022

Cho em hỏi bảo hiểm y tế của em đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện đa khoa hoàng viết thắng,nếu em sinh em bé đi thẳng đến bệnh viện trung ương huế thì em được hưởng bao nhiêu phần trăm.

    • Bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là tuyến huyện. Bạn muốn sinh tại bệnh viện TW và hưởng đúng tuyến theo mức hưởng của đối tượng thì phải có giấy chuyển viện từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, rồi giấy chuyển tuyến từ tuyến tỉnh lên tuyến TW. Nếu không có đầy đủ giấy tờ đó thì bạn sẽ được hưởng trái tuyến theo mức hưởng của đối tượng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn