Khen thưởng và xử lý kỷ luật trong hoạt động cung cấp thông tin của BHXH Việt Nam

Ngày hỏi:26/09/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì khen thưởng và xử lý kỷ luật trong hoạt động cung cấp thông tin của BHXH Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 23 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 626/QĐ-BHXH năm 2019 thì khen thưởng và xử lý kỷ luật như sau:

   1. Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam có thành tích trong hoạt động cung cấp thông tin được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

   2. Công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về khen thưởng và xử lý kỷ luật trong hoạt động cung cấp thông tin của BHXH Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn