Khoản phụ cấp nào dùng để tính trợ cấp thai sản?

Ngày hỏi:05/05/2017

Tôi làm Bí thư Đoàn thanh niên xã, hưởng lương hệ số 1,75; phụ cấp Đảng ủy viên 0,3; phụ cấp khu vực 0,5; phụ cấp công vụ 25%. Tôi nghỉ thai sản từ ngày 1/10/2016, ngày 7/10/2016 sinh con. Vậy, với thời gian trên tôi được hưởng từ tháng nào đến tháng nào? Khi nghỉ sinh con tôi không hưởng lương, phụ cấp Đảng ủy viên 0,3 có được hưởng nữa không? Chế độ thai sản được tính như thế nào?

  • Điều 34, 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian và mức hưởng chế độ thai sản như sau: Lao động nữ sinh con hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng gồm cả ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần; Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

    Căn cứ các quy định nêu trên: Thời gian hưởng chế độ thai sản của bà Hồng được tính từ ngày 1/10/2016 đến 31/3/2017 là 6 tháng, mức hưởng chế độ được tính trên cơ sở hệ số lương cộng với phụ cấp đã đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc sinh con. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 959/QĐ-BXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về quản lý thu BHXH thì: “… tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)”. Đối chiếu với quy định trên, phụ cấp Đảng ủy viên và phụ cấp công vụ của bà không phải là khoản phụ cấp phải tham gia BHXH bắt buộc nên sẽ không được tính hưởng chế độ thai sản.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn