Không có quyết định thôi việc có nhận được trợ cấp thất nghiệp không?

Ngày hỏi:25/12/2018

Em làm ở một công ty 03 năm, đầu tháng 12/2018 hợp đồng lao động hết hạn và em nghỉ việc, không ký hợp đồng mới nhưng công ty không ra quyết định thôi việc cho em. Luật sư cho em hỏi là em có được nhận trợ cấp thất nghiệp khi không có quyết định thôi việc không? Vì em nghe nói hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp cần có quyết định thôi việc, em cảm ơn 

Linh Đan (dan***@gmail.com)

  • Không có quyết định thôi việc có nhận được trợ cấp thất nghiệp không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về thành phần hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

   1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

   2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

   a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   b) Quyết định thôi việc;

   c) Quyết định sa thải;

   d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

   đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

   3. Sổ bảo hiểm xã hội.

   Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

   Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

   Căn cứ theo quy định trên, nếu Anh/Chị không có quyết định thôi việc thì Anh/Chị có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn.

   Như vậy, hồ sơ Anh/Chị cần chuẩn bị bao gồm:

   - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định

   - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn

   - Sổ bảo hiểm xã hội

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn