Không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì giải quyết thế nào?

26/04/2022

Tôi đã nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm giới thiệu việc làm của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Bên đó có đưa giấy hẹn thời gian đến nhận quyết định và sổ BHXH. Mà bây giờ đã quá hạn mất 4 ngày rồi tôi lại chưa đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm sao ạ?

  • Khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

   Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

   ...

   Dẫn chiếu đến Khoản 4 Điều 18 Nghị định này thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

   - Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

   - Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

   Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã quá hạn 4 ngày so với ngày ghi trong phiếu hẹn mà bạn không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, do đó trường hợp của bạn được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày bạn không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn.

   Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và 01 bản đến bạn (người lao động).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn