Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động thì bị xử lý như thế nào?

26/04/2022

Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động thì người sử dụng lao động bị xử lý như thế nào? Trích dẫn căn cứ mới nhất. Mong nhận được phản hồi từ chuyên viên từ vấn đề trên. 

  • Không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động thì bị xử lý như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/4/2020) thì phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động như sau:

   a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

   d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

   đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Ngoài ra tại Điểm c Khoản 3 điều này còn quy định về biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

   Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung về xử lý người sử dụng lao động khi có hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động. Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể thâm khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn