Kiểm kê tài sản nhà nước trong Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập, tôi có thắc mắc về các trường hợp phải thực hiện kiểm kê tài sản nhà nước tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Mong Ban biên tập giải đáp thắc mắc và xin cho biết căn cứ pháp lý cho giải đáp đó.

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, kế toán tại các Cơ quan Bảo hiểm xã hội phải thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

   - Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

   - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bán tài sản;

   - Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

   - Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn