Lao động nam sinh tháng 2/1963 được hưởng lương hưu từ khi nào?

26/04/2022

Xin hỏi luật sư, tôi sinh ngày 08/02/1963 thì khi luật lao động mới có hiệu lực tôi sẽ được hưởng lương hưu từ tháng, năm nào? Cụ thể tôi làm văn phòng bình thường trong công ty về xây dựng. Xin cảm ơn luật sư.

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP xác định lao động nam sinh tháng 02/1963 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 12/2023.

   Như vậy, trường hợp anh sinh tháng 02/1963 thì từ tháng 12/2023, anh bắt đầu được hưởng lương hưu theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn