Lập Giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu về việc tiếp công dân trong cơ quan BHXH được thực hiện như thế nào?

26/04/2022

Tôi là Hải. Xin chào Ban biên tập. Xin hỏi việc lập Giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu về việc tiếp công dân trong cơ quan BHXH được quy định thế nào? Văn bản nào quy định? Mong Ban biên tập hỗ trợ!

  • Căn cứ theo Khoản 6 Điều 12 Quyết định 378/QĐ-BHXH 2020 quy định lập Giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu như sau:

   Trong quá trình tiếp công dân, nếu công dân cung cấp hồ sơ, tài liệu thì người tiếp công dân chỉ nhận bản sao, bản phô tô và đối chiếu với bản gốc (nếu có), đồng thời lập Giấy biên nhận (Mẫu số 01/GBN) trong đó ghi rõ từng loại thông tin, tài liệu, bằng chứng, tình trạng thông tin tài liệu, bằng chứng, xác nhận của người cung cấp. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản, 01 bản giao cho công dân, 01 bản lưu tại địa điểm tiếp công dân; 01 bản lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có). Trường hợp công dân chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định thì người tiếp công dân lập phiếu hẹn (Mẫu số 03/TCD) đề nghị công dân cung cấp bổ sung.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn