Lĩnh BHXH khi làm mất tờ rời

Ngày hỏi:30/07/2015

Em muốn lĩnh bảo hiểm xã hội nhưng em mất một tờ rời, sao lại không gỉai quyết cho em ạ? Anh chị lại bắt em đi xin lại tờ rời đó giờ em vào tận thành phố hồ chí mình xin sao được anh chị.

  • Vì tờ rời hàng năm là ghi nhận quá trình đóng BHXH của Bạn.
   Nếu bạn làm mất thì phải quay lại BHXH nơi cấp tờ rời đó và xin cấp lại.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn