Lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư từ tiền nhàn rỗi của các quỹ bảo hiểm

26/04/2022

Lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư từ tiền nhàn rỗi của các quỹ bảo hiểm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Kim Xuân. Tôi đang công tác tại cơ quan BHXH ở Hà Nội. Vì tính chất công việc, tôi cần tìm hiểu một số quy định của pháp luật về quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm. Ban biên tập cho tôi hỏi: Lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư từ tiền nhàn rỗi của các quỹ bảo hiểm được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (xuan.k***@gmail.com)

  • Lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư từ tiền nhàn rỗi của các quỹ bảo hiểm được quy định tại Điều 12 Quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

   1. Điều kiện lựa chọn: Là những dự án quan trọng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Dự án được đầu tư phải là dự án quan trọng sử dụng một phần vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện.

   2. Thẩm định dự án

   a) Hồ sơ dự án:

   - Hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư: Các tài liệu chứng minh là dự án quan trọng sử dụng một phần vốn đầu tư công đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

   - Nhu cầu vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư trong đó nêu rõ nhu cầu huy động vốn từ quỹ BHTN, mục đích sử dụng và mức lãi suất đầu tư dự kiến, cam kết sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả.

   b) Lựa chọn công ty tư vấn tài chính: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Vụ Quản lý đầu tư quỹ lựa chọn công ty tư vấn tài chính có năng lực trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định thuê thẩm định và tư vấn đầu tư dự án cho BHXH Việt Nam.

   c) Căn cứ vào kết quả thẩm định và tư vấn của công ty tư vấn tài chính, Vụ quản lý đầu tư chủ trì lập báo cáo lựa chọn dự án đầu tư có hiệu quả, đảm bảo an toàn báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định về mức vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất đầu tư, phương thức giải ngân, thanh toán và trình Hội đồng quản lý thông qua để thực hiện đầu tư theo quy định.

   3. Tổ chức thực hiện

   Vụ Quản lý đầu tư quỹ chủ trì tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động đầu tư tại các dự án đã được đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo việc sử dụng vốn và chứng minh vốn đầu tư của BHXH Việt Nam được sử dụng đúng mục đích.

   Việc đầu tư vào các dự án phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

   Trên đây là nội dung quy định về lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư từ tiền nhàn rỗi của các quỹ bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn