Lý do tăng tiền mua phí BHYT tự nguyện

Ngày hỏi:10/07/2013

Đề nghị ngành chức năng cho biết lý do tăng tiền mua phí BHYT tự nguyện 

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Theo văn bản trả lời của Bảo hiểm xã hội Tây Ninh:
   Căn cứ Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định: “Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bằng 4,5% mức lương tối thiểu”. Do vậy khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cũng sẽ tăng theo (Ví dụ: năm 2012 lương tối thiểu chung là 1.050.000đ, thì mệnh giá thẻ BHYT là 567.000đ; từ 01/7/2013 lương tối thiểu chung là 1.150.000đ, thì mệnh giá thẻ BHYT là 621.000đ).


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn