Mã số hồ sơ thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội

26/04/2022

Mã số hồ sơ thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  • Mã số hồ sơ thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 10 Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Mã số hồ sơ thủ tục hành chính do Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tự động, được sử dụng thống nhất trong hoạt động giao dịch giữa các cơ quan BHXH, đơn vị với tổ chức, cá nhân và giữa các cơ quan BHXH với nhau.

   - Mã số hồ sơ thủ tục hành chính thể hiện trên Phiếu tiếp nhận và trả kết quả được sử dụng để tra cứu tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn