Mang thai 3 tháng thì nghỉ việc, có nhận được tiền thai sản?

26/04/2022

Mình làm việc được 6 năm có đóng bảo hiểm xã hội và bắt đầu nghỉ việc từ tháng 1/2019. Trong lúc nghỉ việc mình mang thai được 3 tháng. Ngày dự sinh của mình là 16/6/2019. Vậy cho mình hỏi là mình có được hưởng Chế độ thai sản không? Theo mình tìm hiểu thì đóng bảo hiểm đủ từ 6 đến 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng Chế độ thai sản, vậy như trường hợp mình thì mình đã đóng đủ đúng không?

  • Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   (1) Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   (2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Trường hợp lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

   Như vậy: Trường hợp người lao động đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con mà đáp ứng đủ một trong hai điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc kể trên thì được giải quyết chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn làm việc được 6 năm có đóng bảo hiểm xã hội và bắt đầu nghỉ việc từ tháng 1/2019 (có thể hiểu tháng 01/2019 bạn không tham gia bảo hiểm xã hội. Vào thời điểm bạn nghỉ việc thì bạn đã mang thai được 3 tháng, và ngày dự sinh của bạn là vào ngày 16/6/2019.

   Theo đó, nếu tính từ ngày 16/6/2019 (ngày bạn dự sinh) lui lại 01 năm - tức là ngày 16/6/2018, thì chúng tôi có thể xác định bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2018 tương ứng là 7 tháng tham gia bảo hiểm xã hội, đáp ứng đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Do đó: Có thể xác định bạn đủ điều kiện để được giải quyết chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn