Mất tờ rời BHXH thì phải làm gì?

Ngày hỏi:04/08/2015

Em bị mất tờ rời BHXH thì phải làm gì?

    • Bạn làm đơn gửi BHXH nơi đơn vị bạn tham gia BHXH để được cấp lại.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn