Mức lương để đóng BHXH cho người lao động

26/04/2022

Công ty tôi mới chuyển đổi từ công ty tnhh một thành viên sang công ty cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Vậy Cho tôi hỏi công ty tôi áp dụng mức lương để đóng BHXH cho người lao động như thế nào.

    • Căn cứ Nghị đinh số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì Cty bạn phải xây dựng thang bảng lương và phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố để căn cứ làm mức đóng BHXH.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn