Năm 2028, lao động nữ nghỉ hưu lúc bao nhiêu tuổi?

26/04/2022

Tôi là lao động nữ, dự tính năm 2028 thì đủ tuổi nghỉ hưu. Không rõ theo lộ trình mới thì năm 2028 tôi phải cộng thêm bao nhiêu tháng mới được hưởng lương hưu? Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Khoản 2 Điều này cũng xác định lộ trình điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu, cụ thể đối với lao động nữ nghỉ hưu vào năm 2028 là 57 tuổi 8 tháng.

   Như vậy, năm 2028, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ hưu khi đủ 57 tuổi 8 tháng. Trường hợp chị đủ 57 tuổi vào năm 2028 thì chị phải cộng thêm 8 tháng nữa mới được hưởng lương hưu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn