Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng lương hưu bao nhiêu?

26/04/2022

Tôi năm nay (2019) đã đủ 54 tuổi và được cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận bị suy giảm khả năng lao động 62%. Nay tôi muốn nghỉ hưu sau khi đã đóng BHXH đủ 30 năm. Xin hỏi, tôi có được nghỉ hưu sớm theo quy định của pháp luật không? Nếu được, thì tôi sẽ đưởng hưởng lương hưu như thế nào?

  • Theo nội dung bác cung cấp, có thể nhận định trường hợp của bác được quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

   - Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   + Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   Như vậy, bác sẽ được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đối với người bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.

   Về xác định mức lương hưu của bác, Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau:

   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

   + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

   + Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

   - Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   Như vậy mức lương hưu của bác được tính như sau:

   - 45% mức lương đóng BHXH hàng tháng tương ứng với 17 năm.

   - 2 x 13% =26 % mức lương đóng BHXH hàng tháng tương ứng với 13 năm vượt trội.

   Tổng cộng là 71% mức lương đóng BHXH hàng tháng.

   Đồng thời, căn cứ quy định Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có nội dung như sau:

   - Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

   Do bác nghỉ hưu trước tuổi theo quy định (đủ 60 tuổi) 6 năm nên sẽ bị trừ tương ứng 2% x6 =12%. Như vậy, tiền lương hưu của bác là 59% mức lương đóng BHXH hàng tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn