Nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế thì số tháng lẻ được tính trợ cấp thế nào?

26/04/2022

Em là kế toán đang tính trợ cấp nghỉ hưu cho một công chức là lao động nam thuộc diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, thời gian nghỉ hưu trước tuổi là 4 năm 8 tháng, theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định thì sẽ trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định anh chị cho tôi hỏi vậy thì cái 8 tháng lẻ kia mình tính như thế nào có phải cũng tính là một năm không?

 

  • Căn cứ Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế theo đó:

   1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

   a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

   c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

   2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

   Mặt khác căn cứ Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC quy định:

   Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính trợ cấp như sau: Số tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương; Số tháng lẻ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương. )

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp người lao động thuộc diện tinh giản biên chế có thời gian nghỉ hưu trước tuổi là 4 năm 8 tháng thì sẽ được tính mức trợ cấp tương ứng như sau:

   4 năm 8 tháng = (4 x 3 =12 tháng tiền lương) + ( 8 tháng = 2 tháng tiền lương) = 14 tháng tiền lương.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn