Nghỉ thai sản có được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp?

26/04/2022

Tôi hiện đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và đang nhận tiền thai sản sau khi sinh con. Xin hỏi, trong thời gian hiện tại tôi đang nghỉ nhận tiền thai sản  nhưng đã nghỉ việc ở công ty thì tôi có được đến trung tâm dịch vụ việc làm để làm thủ tục nhận tiền thất nghiệp thì có được không?

  • Theo quy định tại Luật Việc làm 2013 thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   (1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

   - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

   - Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

   (2) Điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hoặc không có xác định thời hạn; hoặc

   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   Như vậy: Người lao động làm việc đáp ứng đủ các điều kiện trên đây thì được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

   - Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;

   - Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì có thể thấy bất cứ người lao động nào, kể cả người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và đang nhận tiền thai sản sau khi sinh con, nếu đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập để được giải quyết theo thẩm quyền.

   Tuy nhiên, bạn phải nộp hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc để được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn