Nghỉ việc khi đang mang thai thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi là nhân viên phòng hành chính cho một doanh nghiệp, khi mang thai tới tháng thứ 4 thì tôi có xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, thời gian trước đó, lúc còn đi làm thì tôi có tham bảo hiểm chắc cũng được 04 năm, thế cho tôi hỏi: với trường hợp của tôi như thế nghỉ việc khi đang mang thai thì có được hưởng Chế độ thai sản không?

  • Tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

   1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Lao động nữ mang thai;

   b) Lao động nữ sinh con;

   c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

   => Như vậy, với trường hợp này để được hưởng chế độ thai sản thì cần thỏa mãn 02 điều kiện:

   - Nghỉ việc khi đang mang thai;

   - Đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

   *** Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

   - Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   - Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

   => Như vậy, với trường hợp của bạn thì đã nghĩ việc khi ở tháng mang thai thứ 4, do đó kông tỏa mãn điều kiện đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, bạn không được hưởng chế độ thai sản bạn nhé.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn