Nghỉ việc sau 5 tháng mới nhận được quyết định thôi việc thì có được hưởng BHTN không?

Ngày hỏi:21/12/2019

Cho mình hỏi: mình viết đơn xin nghỉ việc trước 45 ngày nhưng giám đốc không ký. Sau đó mình tự ý nghỉ việc. Đến nay đã hơn 05 tháng mình mới lấy được quyết định nghỉ việc. Vậy có được thanh toán BHTN không ạ?

  • Nghỉ việc sau 5 tháng mới nhận được quyết định thôi việc thì có được hưởng BHTN không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 46 Luật việc làm 2013 thì:

   "Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

   1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập."

   Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm năm 2013 thì:

   "Điều 49. Điều kiện hưởng

   Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

   b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;"

   Theo đó, trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Nếu nộp sau thời hạn này thì sẽ không được giải quyết.

   Với trường hợp bạn nghỉ việc báo trước 45 ngày nhưng sếp không ký và sau đó bạn tự ý nghỉ. Hơn 05 tháng sau thì bạn mới nhận được quyết định nghỉ việc. Đối với trường hợp này chúng tôi xin đưa ra 02 hướng hỗ trợ bạn như sau:

   - Nếu trong quyết định nghỉ việc xác định ngày nghỉ đúng ngày bạn tự ý nghỉ (hơn 05 tháng trước) thì bạn sẽ không còn thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, trường hợp này bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   - Nếu trong Quyết định nghỉ việc xác định ngày nghỉ tại thời gian gần đây (chưa quá 03 tháng) thì bạn có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn