Ngưng đóng BHXH trước khi sinh có được nhận tiền thai sản?

26/04/2022

Tôi đã đóng bảo hiểm liên tục đến hết tháng 4/2019 thì được 12 tháng (tròn một năm). Vừa qua vì sức khỏe yếu nên tôi đã xin nghỉ làm ở công ty và ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/5. Nhưng hiện tại tôi đang rất lo lắng là tôi dự sinh đến tận tháng 9/2019. Thì không biết lúc đó liệu tôi có được hưởng Chế độ thai sản hay không?

  • Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất.

   Trong đó, chế độ thai sản có thể được hiểu là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   (1) Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   (2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   Trường hợp lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

   Như vậy: Đối với trường hợp trong thời gian nghỉ sinh con mà bạn đáp ứng được một trong các điều kiện trên đây thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn đã đóng bảo hiểm liên tục đến hết tháng 4/2019 thì được 12 tháng (tròn một năm). Vừa qua vì sức khỏe yếu nên tôi đã xin nghỉ làm ở công ty từ ngày 01/5, và ngày dự sinh của bạn rơi vào tháng 9/2019.

   Qua đó, có thể thấy tính từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019 thì bạn có 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con - Đấp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản.

   Do đó: Trường hợp bạn nghỉ làm ở công ty và ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/5, đến tháng 9/2019 bạn mới sinh von thì bạn vẫn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn