Người 16 tuổi là lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

26/04/2022

Người 16 tuổi là lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội hay không? Năm nay em 16 tuổi, em hiện đang là lao động tự do thì có được tham gia bảo hiểm xã hội hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Người 16 tuổi là lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Người 16 tuổi là lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội hay không?

   Tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

   1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

   a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   c) Cán bộ, công chức, viên chức;

   d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

   đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

   e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

   g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

   i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

   4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, nếu bạn 16 tuổi là lao động tự do thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

   Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng những chế độ nào?

   Tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

   1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

   a) Ốm đau;

   b) Thai sản;

   c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

   d) Hưu trí;

   đ) Tử tuất.

   2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

   a) Hưu trí;

   b) Tử tuất.

   3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn