Người chết vì COVID-19 được hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi, người chết vì COVID-19 thì thân nhân, gia đình họ sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào?

  • Điều 14 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau: Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

   Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định sau đây:

   - Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này và giấy báo tử của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc xác nhận của công an cấp xã đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu kinh phí thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

   ...

   Theo đó, hộ gia đình có người chết vì dịch bệnh như COVID-19 sẽ được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng.

   Hiện nay chính sách về hỗ trợ chi phí mai táng cho thân nhân, gia đình có người chết vì COVID-19 sẽ khác nhau, tùy vào điều kiện, ngân sách của mỗi địa phương mà mức hỗ trợ cũng khác nhau. Ngoài ra nhiều địa phương còn có những chính sách riêng nhằm hỗ trợ thân nhân, gia đình có người chết do COVID-19.

   Gia đình, thân nhân của người chết vì covid, cần phải liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã để được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn